Jak soutěžit

Kupte 3x jakýkoliv výrobek Galbani
Uchovejte účtenku
Pošlete kod FIK
Sledujte náš web
Vylosujeme

Soutěž probíhá od 1. 6. 00:00:00 do 15. 7. 2018 23:59:59 hod.

Akce platí na celý sortiment výrobků Galbani.
Infolinka soutěže:galbani@promotime.net

Výherci

Úplné znění soutěžních pravidel


„Galbani spotřebitelská soutěž o italskou hostinu pro výherce a jeho přátele, kuchařku Galbani – Recepty italské kuchyně, praktickou dózu na mozzarellu“ Smyslem těchto pravidel je výhradní úprava spotřebitelské soutěže „Galbani spotřebitelská soutěž o italskou hostinu pro výherce a jeho přátele, kuchařku Galbani – Recepty italské kuchyně, praktickou dózu na mozzarellu“ ve vztahu ke spotřebitelům.

Smyslem této spotřebitelské soutěže je zakoupení vybraných výrobků Galbani, účast v soutěži na webových stránkách pořadatele specifikovaných dále, ve které soutěžící může vyhrát italskou hostinu pro výherce a jeho přátele, kuchařku Galbani – Recepty italské kuchyně, praktickou dózu na mozzarellu“

Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků odsouhlasených organizátorem soutěže.

Pořadatel:společnost Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00, IČ 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707
Organizátor: společnost PROMOTIME, s.r.o., IČO: 26141302, DIČ: CZ26141302, se sídlem U dubu 1057/6, 147 00 Praha 4 - Braník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866
Název soutěže: „Galbani spotřebitelská soutěž o italskou hostinu pro výherce a jeho přátele, kuchařku Galbani – Recepty italské kuchyně, praktickou dózu na mozzarellu“ (dále jen „soutěž“)
Doba trvání soutěže: od 1.6.2018 00:00:00 do 15.7.2018 23:59:59 hod (dále jen „doba konání soutěže“)
Místo konání soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky ve všech nákupních řetězcích. (dále jen „místo konání soutěže“)
Specifikace výrobku: Vybrané výrobky značky Galbani:
Mozzarella
Galbani Mozzarella 125 g
Galbani Mozzarella 100 g
Galbani Mozzarella Light
Galbani Mozzarella Double
Galbani Mozzarella Tris
Galbani Mozzarella delaktózovaná
Galbani Mozzarella Mini
Galbani Mozzarella di latte di Bufala
Galbani Mozzarella Mini di latte di Bufala
Galbani Mozzarella Cubettini
Galbani Mozzarella Cucina 400 g
Mascarpone, ricotta
Galbani Mascarpone 250 g
Galbani Mascarpone 500 g
Galbani Ricotta
Parmigiano reggiano, gorgonzola
Galbani Parmigiano Reggiano DOP bloček
Galbani Parmigiano Reggiano DOP strouhaný
Galbani Grangusto
Galbani Gorgonzolla DOP Cremoso
Směsi pro přípravu dezertů
Galbani Směs pro přípravu Tiramisu
Galbani Směs pro přípravu Panna Cotty
Tavené sýrové výrobky
Tavený sýrový výrobek s mozzarellou
Tavený sýrový výrobek s mozzarellou a rajčaty s bazalkou
Tavený sýrový výrobek s mozzarellou a olivami
Masné výrobky
Prosciutto di Parma
Bresaola
Pancetta
Salame Milano
Prosciutto Cotto
Mortadella
Salame Tradizionale
Prosciutto Crudo
(dále jen „výrobek“)
Výhry v soutěži: 1 x italská hostina pro výherce a jeho 9 přátele 300x kuchařka Galbani – Recepty italské kuchyně 300x praktická dóza na mozzarellu
Podmínky účasti:
a) Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou v České republice, které splní podmínky soutěže dále stanovené, s výjimkou osob uvedených v odstavci „b“ tohoto článku.
b) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora nebo fyzické osoby, které se spolupodílejí na organizaci a provozování soutěže, a to včetně jejich rodinných příslušníků. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.
c) Pokud soutěžící sice zakoupí výrobky, ale obdrží doklad o zaplacení - účtenku bez názvu zakoupeného výrobku a kódu FIK, nemůže se z technických důvodů soutěže zúčastnit. Na účtence tak musí být uveden kód FIK, datum nákupu a název zakoupených výrobků.
Podmínky soutěže:
1. Soutěžící v době od 1.6.2018 00:00:00 do 15.7.2018 23:59:59 hod a místě konání soutěže zakoupí minimálně 3 výrobky značky Galbani v rámci jednoho nákupu a uschová si z tohoto nákupu originál doklad o zaplacení (účtenku) s kódem FIK.
2. Soutěžící v době trvání soutěže vyplní a odešle formulář na webové stránce http://www.galbanisoutez.cz a zároveň zaškrtne 4 recepty, které by se v případě výhry hlavní ceny připravily.
3. Každá fyzická osoba se může soutěže zúčastnit vícekrát. Vždy však s novou soutěžní účtenkou.
4. Jeden soutěžní kód opravňuje soutěžícího pouze k jednomu soutěžnímu vstupu.
5. Každý týden se soutěží o 50x kuchařku Galbani – Recepty italské kuchyně, 50x praktickou dózu na mozzarellu a na konci soutěže se bude ze všech přihlášených zákazníků losovat 1 výherce italské hostiny.
6. Týdnem v této soutěži není myšlen kalendářní týden, ale časové období počínaje dnem zahájení soutěže do dne předcházejícího slosování, tzn. týdnem je i časové období od 1.6.2018 do 09.6.2018.
7. Výhru získá soutěžící, který zašle číslo účtenky přes webový formulář a bude vylosován Organizátorem.
8. Termíny slosování jsou 10.6.2018, 17.6. 2018, 24.6. 2018, 1.7.2018, 8.7. 2018, 16.7.2018
9. Výherce vylosuje náhodně počítačový systém Organizátora. Druh výhry bude výherci taktéž přiřazen náhodně.
10. Výherce hlavní ceny bude vylosován náhodně přes počítačový systém. Losování bude probíhat ze všech zaregistrovaných soutěžících.
11. V případě výhry bude výherce o výhře informován Organizátorem bezprostředně po vylosování prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl, bude vyzván ke sdělení jména, příjmení, doručovací adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla pro potřeby doručení výhry a předložení kopie nebo skenu výherní účtenky. Údaje je výherce povinen sdělit do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy Organizátora. Kopii nebo sken výherní účtenky je výherce povinen přiložit při vyplnění formuláře, nebo zaslat Organizátorovi s označením „Soutěž Galbani/ 2. vlna soutěže“ na adresu PROMOTIME, s.r.o., Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4 – Modřany do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy Organizátora. Výherce je také povinen na vyžádání Organizátora zaslat originál účtenky na uvedenou adresu a to pro případnou kontrolu. Výherní účtenku je výherce povinen zaslat na uvedenou adresu doporučeně s identifikací výherce (jméno, příjmení, doručovací adresa). V případě, že výherce účtenku nezašle v určeném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch Organizátora, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli jinou kompenzaci ze strany Organizátora.
12.Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím společnosti IN TIME do 2 měsíců od skončení soutěže nebo si ji výherce může po skončení soutěže vyzvednout osobně v Praze na adrese MKTG LOGISTICS, s.r.o., Mezi Vodami 1097/25, Praha 4 – Modřany, 143 00. V případě osobního vyzvednutí o tom musí výherce Organizátora předem informovat a to mailem na adresu galbani@promotime.net, a to minimálně 2 dny před osobním vyzvednutím. V případě, že si výherce nevyzvedne výhru osobně na uvedené adrese nebo na pobočce společnosti IN-TIME, výhra tak bude vrácena zpět odesílateli - Organizátorovi, výherce ztrácí na výhru nárok a tento nárok propadne ve prospěch Organizátora, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli jinou kompenzaci ze strany Organizátora. V případě, že se některý týden nezúčastní potřebný počet soutěžících, propadají týdenní výhry ve prospěch Organizátora, pokud Organizátor nerozhodne jinak.
13.Soutěžící svou účastí v soutěži výslovně udělují souhlas s tím, že v případě jejich výhry může Organizátor soutěže zveřejnit jejich údaje a informaci o jejich výhře na dobu 2 měsíců po slosování na webové stránce www.galbanisoutez.cz a na facebookových stránkách www.facebook.com/GalbaniCZ údaje, které je Organizátor oprávněn zveřejnit, jsou: křestní jméno výherce, počáteční písmeno příjmení výherce (např. Pavel T.).
Další důležité podmínky soutěže:
1. Soutěžící zúčastněním se soutěže souhlasí s pravidly této soutěže.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž předčasně ukončit, prodloužit, zrušit či pozastavit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno ve formě písemného dodatku k těmto pravidlům, který bude zveřejněn.
3. Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení zásilky s výhrou v podobě kuchařky Galbani – Recepty italské kuchyně nebo praktické dózy na mozzarellu.
4. Pořadatel ani Organizátor nezodpovídá za vzniklé škody, v případě nemožnosti doručení výhry v důsledku nesprávné nebo nečitelné adresy uvedené soutěžícím.
5. Úplné aktuální znění pravidel soutěže bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na http://www.galbanisoutez.cz a zároveň uloženo v písemné podobě na adrese PROMOTIME, s.r.o Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4 – Modřany.
6. V případě dotazů se soutěžící mohou obracet na Infomail Organizátora na emailové adrese: galbani@promotime.net
7. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Organizátorovi zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.
8. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.
9. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, Inc. a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel i Organizátor tímto osvobozují společnost Facebook, Inc. od všech závazků.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:
Pořadatel tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („Zákon“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, sděluje účastníkům akce následující informace týkající se zpracování jejich osobních údajů:
a) Správcem je Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00, IČ 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707;
b) Zpracovatelem je společnost PROMOTIME, s.r.o., se sídlem U dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 26141302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866;
c) Účelem zpracování osobních údajů účastníků soutěže je vedení soutěže „Galbani spotřebitelská soutěž o italskou hostinu pro výherce a jeho přátele, kuchařku Galbani – Recepty italské kuchyně, praktickou dózu na mozzarellu“ ve smyslu těchto pravidel, právním základem pro zpracování je udělený souhlas subjektu údajů;
d) Předmětem zpracování budou osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) v případě výhry adresa v rozsahu ulice, číslo popisné, město, PSČ, iv) e-mailová adresa a v) telefonní číslo;
e) Osobní údaje účastníků soutěže budou zpracovávány po dobu 6 měsíců;
f) Osobní údaje účastníků soutěže nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě vyjma doručovatele výhry, nebudou přeneseny do žádné třetí země a ani nebudou v jakékoli formě zveřejněny;
g) Účastník soutěže má právo přístupu k jeho osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů. Účastník soutěže má právo i na přenositelnost osobních údajů.
h) Pokud by se účastník soutěže domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a. Požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b. Požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
i) Účastník soutěže, při podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
j) Účastník soutěže má dále právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud účastník soutěže odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, bude ukončena jeho účast v akci. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.
k) Účastník soutěže může uplatnit svá výše uvedená práva prostřednictvím zpracovatele, Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4 – Modřany nebo emailem na e-mailovou adresu: galbani@promotime.net Osobní údaje shromážděné v průběhu soutěže budou použity za účelem vedení soutěže dle těchto pravidel.
Účastí v soutěži projevuje účastník výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v tomto znění:

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) v případě výhry adresa v rozsahu ulice, číslo popisné, město, PSČ, (iv) e-mailová adresa a v) telefonní číslo, a to správcem Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00, IČ 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707, a to za účelem účasti v soutěži „Galbani spotřebitelská soutěž o italskou hostina pro výherce a jeho přátele, kuchařku Galbani – Recepty italské kuchyně, praktickou dózu na mozzarellu“ dle těchto pravidel. Beru na vědomí, že zpracovatelem je společnost PROMOTIME, s.r.o., se sídlem U dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 26141302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866.

Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu 6 měsíců, resp. na dobu do odvolání souhlasu, a prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, a že jsem si vědom všech práv vyplývajících ze Zákona, a to zejména práva přístupu k osobním údajům, právu na vysvětlení jejich zpracování, práva na jejich opravu, blokování, doplnění, možnosti kdykoli a bezplatně požádat o ukončení zpracování mých osobních údajů a jejich likvidaci, práva peněžité náhrady v případě porušení mého práva na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst, jakož i o práva obrátit se v případě nejasností a sporů na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností.

Gratulujeme!

Kontakt Lactalis CZ, s.r.o.
Opatov Park I
Líbalova 2348/1
149 00 Praha 4
Česká republika
Sledujte nás Galbani facebook Galbani youtube